Waarom vieren we Moederdag?

Waarom vieren we Moederdag?
12 april 2018 True Gifts

Waarom vieren we Moederdag?

Onze huidige Moederdag viering is overgewaaid vanuit Amerika, waar Anna Marie Jarvis sinds 1907 de traditie om moeders te eren, promootte. De eerste Moederdag die zij organiseerde in 1908 was gericht op het herdenken van haar eigen moeder. Als snel veranderde haar campagne in een groot succes. Op veel verschillende plekken in de wereld wordt tegenwoordig Moederdag gevierd, alhoewel bijna iedere natie een andere dag hiervoor gebruikt. Maar, het eren van moeders is niet nieuw. Door de tijd heen heeft ‘de moeder’ symbool gestaan voor kracht en bescherming en is zij in verschillende culturen geëerd en soms zelfs aanbeden. Wij zijn nagegaan op welke manieren moeders werden gevierd of vereerd in historische culturen. Hieronder een overzicht.

Cybele in Griekenland en Rome

De moedercultus Cybele, of Magna Mater zoals ze in Rome werd genoemd, kwam oorspronkelijk uit Anatolië. Cybele, die werd gezien als een godin, werd vereerd als moeder en beschermer vanaf de zesde eeuw voor Christus, tot in de vijfde eeuw na Christus. Ze stond symbool voor de kracht van vrouwen, en werd vaak afgebeeld met tamme leeuwen die op haar schoot sliepen of haar koets voorttrokken, wat ook wel haar macht over de natuurlijke wereld moest uitdrukken. In Rome werd de Magna Mater (de moeder) gezien als beschermer van steden en landbouw.

In Rome werd het Magna Mater festival gevierd in april. Tijdens dit festival waren er voorstellingen, processies, en wedstrijden met paarden en ruiters. In Griekenland werd Cybele gevierd in maart met processies die plaatsvonden op acht verschillende dagen.

Afbeeldingen en iconen gevonden van Cybele of Magna Mater, laten zien dat zij werd gezien als onderhandelaar tussen de zichtbare en onzichtbare wereld, tussen de geciviliseerde en natuurlijke wereld, en tussen de wereld van de levenden en de doden. Haar associatie met leeuwen en haviken laten haar zien als een moeder van het land in zijn natuurlijke staat, met de macht om te heersen. Ze kon de gevaren voor de geciviliseerde wereld beperken.

Godin Isis in het oude Egypte

Godin Isis (voor het eerst beschreven in geschriften uit het Oude Rijk van Egypte wat bestond tussen ongeveer 2639 tot 2216 voor Christus) stond in het oude Egypte bekend als vruchtbaarheidsgodin. Ze werd dan ook vereerd als godin van de landbouw en als heelmeesteres. Oorspronkelijk ontstaan in de Nijldelta, verspreidde de bekendheid van Isis zich echter tot het Middellande zee gebied vanaf de tweede eeuw voor Christus. Zo beschrijft een Griekse historicus, Plutarchus, haar als “het vrouwelijke natuurprincipe”, wat in talloze vormen en namen voorkwam in de wereld. In Egypte ontstond zelfs de ‘eerste wet van rechtvaardigheid’ ten tijde van Isis, die beschrijft: “dat de koningin grotere macht en eer toekomt dan de koning en dat in het privé leven ook de vrouw autoriteit zal hebben over de echtgenoot, en dat de echtgenoten er in het huwelijkscontract in toestemmen hun vrouw in alles gehoorzaam te zijn“. De verering van het vrouwelijke principe was in deze tijd dus veel sterker dan tegenwoordig. Net als Cybele werd Isis geassocieerd met vruchtbaarheid, landbouw en bescherming.

Moeder Maria

Een andere beroemde moeder die ronduit de wereld wordt geëerd; Moeder Maria. Mariaverering komt voor in het grootste gedeelte van het Christendom. Alhoewel Maria nooit wordt aanbeden, omdat in het Christendom slechts God kan worden aanbeden, wordt Maria vereerd als de moeder van Christus.

Maria staat symbool voor zuiverheid, hoop en voor het liefdevolle en meelevende aspect van het geloof. Belangrijke eigenschappen voor een moeder. Het is dan ook niet voor niets dat Maria zo beroemd is in onze huidige geciviliseerde wereld.

Onze Moederdag 

Onze Moederdag wordt iets minder groots gevierd als de festiviteiten en processies voor bovengenoemde vrouwen. Desondanks is Moederdag een belangrijke dag waar door de meeste Nederlanders aandacht aan wordt besteed. Tijdens onze Moederdag in mei verwennen we onze moeders. Het gaat er tijdens Moederdag vooral om dat waardering wordt geuit naar de moeder in het gezin. Naast een ontbijtje op bed, worden er vaak cadeautjes gegeven of bloemen gestuurd. In onze blog “Moederdag cadeau inspiratie” geven we een aantal cadeautips voor Moederdag, voor wie nog op zoek is naar een geschikt cadeautje.